Opleiding Techniek - Pro

Deze voetbalopleiding Moves & Skills (Pro) kan op elke locatie gegeven worden waarbij de deelnemende trainer(ster)s en belangstellenden van de club niet hoeven te reizen. Ook niet club-gerelateerde trainer(ster)s zijn welkom. Op deze opleidingsavond zal de basiselementen van de voetbaltechniek belicht worden door makkelijk uitvoerbare oefenvormen. Het is bedoeld voor elk niveau van de trainer(ster) waar hij of zij zich op begeeft. Onze praktische leidraad voor elk niveau is baas worden over de bal. Trainen op balvaardigheid en verschillende passeerbewegingen vanuit het oogpunt van de verdediger is essentieel. Hierdoor kan men het verschil maken in de wedstrijd. Welke passeerbeweging past men toe bij een tegenstander naast je, tegenstander komende, tegenstander voor je en tegenstander achter je?

 

Het programma

De Pro Opleiding voor voetbaltrainers bestaat uit 4 modules
waarin de volgende onderwerpen wordt behandeld:


Theorie visie Moves & Skills
Praktijk balvaardigheid
Praktijk oefenvormen techniek (tegenstander naast je)
Praktijk oefenvormen techniek (tegenstander komende)
Praktijk oefenvormen techniek (tegenstander voor je)
Praktijk oefenvormen techniek (tegenstander achter je)
Vragenronde 

– Theorie 10%
– Praktijk 90%
– Studiebelasting 10 uur (4 x 2,5 uur).

 

Vorm en kosten

De docent van de VoetbalPartner komt naar uw club / vereniging toe. Geen reistijd/kosten voor uw trainer(ster)s. Wanneer en waar de cursus plaats vindt bepaald de club geheel zelf. In overleg met de VoetbalParner kan men een keuze maken op welke avond en welk tijdstip de opleiding zal plaatsvinden.

Kosten opleiding € 849,00 t/m 20 trainers
Meer dan 20 trainers € 25,00 extra per trainer
Exclusief reiskosten.

 

Wat krijgt men hiervoor:

- Leerboek met oefenstof horende bij de cursus.

- Een certificaat van deelname van de VoetbalPartner